Διεύθυνση: Πατριάρχου Ιωακείμ 38, Αθήνα
Tηλ.: 210 7251038
Fax.: 210 7295780
E-mail: headoffice@interpraxis.gr

 

Θεραπευτήριο "Υγεία ΑΕ"

Τίτλος έργου:"Θεραπευτήριο Υγεία ΑΕ ".

Προϋπολογισμός Έργου:: Ένα εκατομμύριο τριακόσιες χιλιάδες (1.300.000) ευρώ.

Περιγραφή:Η εταιρεία μας ανέλαβε τη δημιουργία τns μονάδας «One Day Surgery», με την κατασκευή επτά χειρουργείων μετά βοηθητικών χώρων και χώρων υποδοχής ασθενών, συνολικής επιφάνειας 1.500 ι.μ., του Διαγνωστικού και θεραπευτικού Κέντρου Αθηνών "ΥΓΕΙΑ ΑΕ" στο Μαρούσι.

Για την κατασκευή και λειτουργία της μονάδας ODS, η εταιρεία μας ανέλαβε και διεκπεραίωσε αποτελεσματικά την έκδοση όλων των σχετικών αδειών για την λειτουργία της ανωτέρω μονάδας εντός του θεραπευτηρίου.