Διεύθυνση: Πατριάρχου Ιωακείμ 38, Αθήνα
Tηλ.: 210 7251038
Fax.: 210 7295780
E-mail: headoffice@interpraxis.gr

 

Μέγαρο γραφείων ομίλου "Copelouzos"

Τίτλος έργου:"Μέγαρο γραφείων ομίλου "Copelouzos" στο Μαρούσι .

Προϋπολογισμός Έργου:Τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες. (4.500.000 ευρώ).

Περιγραφή:Η εταιρεία "ΙΝΤΕΡΠΡΑΞΙΣ Α.Ε." ανέλαβε την ανακατασκευή του κτιρίου, την αλλαγή των όψεων και τις εσωτερικές διαρρυθμίσεις, ώστε το υπάρχον κτίριο να μετατραπεί σε πολυτελές κτίριο γραφείων του ομίλου "ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΣ".