Διεύθυνση: Πατριάρχου Ιωακείμ 38, Αθήνα
Tηλ.: 210 7251038
Fax.: 210 7295780
E-mail: headoffice@interpraxis.gr

 

Κτίριο γραφείων - Καλαμάκι

Τίτλος έργου:"Κτίριο γραφείων στο Καλαμάκι".

Προϋπολογισμός Έργου:Ένα εκατομμύριο οκτακόσιες χιλιάδες (1.800.000) ευρώ.

Περιγραφή:Η εταιρεία μας ανέλαβε τη Μελέτη - Κατασκευή - Διοίκηση για την ανέγερση πολυόροφου κτιρίου γραφείων στο Καλαμάκι, συνολικού εμβαδού 1.400 τ.μ.