Διεύθυνση: Πατριάρχου Ιωακείμ 38, Αθήνα
Tηλ.: 210 7251038
Fax.: 210 7295780
E-mail: headoffice@interpraxis.gr

 

Βιομηχανικά κτίρια - Intrakom

Τίτλος έργου:"Κατασκευή βιομηχανικών κτιρίων - ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε." .

Προϋπολογισμός Έργου:Οκτώ (8) εκατομμύρια ευρώ.

Περιγραφή:Η εταιρεία μας ανέλαβε την εκτέλεση ίων μελετών για την ανέγερση νέων βιομηχανικών κτιρίων και κτιρίων γραφείων της εταιρείας "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΕ", σε οικόπεδο της εταιρείας στην Παιανία