Διεύθυνση: Πατριάρχου Ιωακείμ 38, Αθήνα
Tηλ.: 210 7251038
Fax.: 210 7295780
E-mail: headoffice@interpraxis.gr

 

Συγκρότημα κατοικιών - Κηφισιά

Τίτλος έργου:"Συγκρότημα ανεξάρτητων πολυτελών κατοικιών στην Κηφισιά".

Προϋπολογισμός Έργου:Τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (4.500.000) ευρώ.

Περιγραφή:Σε έναν από τους πιο εμπορικούς δρόμους της Κηφισιάς, εντός του παραδοσιακού της κέντρου, η εταιρεία προχώρησε στην αγορά οικοπέδου και τη μελέτη - κατασκευή ανεξάρτητων πολυτελών κατοικιών.

Το Έργο ξεκίνησε το 1998 και περαιώθηκε το 2000. Οι κατοικίες αυτές έχουν δημοσιευθεί σε πολλά τεχνικά περιοδικά και περιοδικά διακόσμησης, ως πρότυπα αισθητικής και ποιοτικής κατασκευής.