Διεύθυνση: Πατριάρχου Ιωακείμ 38, Αθήνα
Tηλ.: 210 7251038
Fax.: 210 7295780
E-mail: headoffice@interpraxis.gr

 

Εξοχικός ξενώνας - Λήμνος

Τίτλος έργου:"Εξοχικός ξενώνας "ΑΝΕΜΟΣ" στη Λήμνο". 

Προϋπολογισμός Έργου:Ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) ευρώ.

Περιγραφή:Η εταιρεία ανέλαβε τη Μελέτη, την Κατασκευή και τη Διοίκηση του Έργου για τη δημιουργία εξοχικού ξενώνα 30 κλινών. Εκτός  της κατασκευής, η εταιρεία προχώρησε στη σύνταξη και υποβολή φακέλου για την επιδότηση του Έργου από το πρόγραμμα "LEADER".