Διεύθυνση: Πατριάρχου Ιωακείμ 38, Αθήνα
Tηλ.: 210 7251038
Fax.: 210 7295780
E-mail: headoffice@interpraxis.gr

 

Πολυκατοικία στα Ιλίσια

Τίτλος έργου:"Κτίριο πολυτελών κατοικιών επί της οδού Αλκμάνος 45 - 47 στα Ιλίσια"

Προϋπολογισμός Έργου: Ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ.

Περιγραφή:Κτίριο πολυτελών κατοικιών επί της οδού Αλκμάνος 45 - 47 στα Ιλίσια συνολικού εμβαδού 2500τ.μ..