Διεύθυνση: Πατριάρχου Ιωακείμ 38, Αθήνα
Tηλ.: 210 7251038
Fax.: 210 7295780
E-mail: headoffice@interpraxis.gr

 

Μελέτη εξωτερικών όψεων θεραπευτηρίου "Υγεία ΑΕ"

Τίτλος έργου:"Μελέτη εξωτερικών όψεων "Θεραπευτηρίου Υγεία ΑΕ" ".

 

Περιγραφή:Η εταιρεία μας σε συνεργασία με εξειδικευμένους αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς συνέταξε την μελέτη για την ανακατασκευή των εξωτερικών όψεων του "Θεραπευτηρίου Υγεία ΑΕ", για την βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των κτιριακών του εγκαταστάσεων και ανέλαβε τη διαδικασία για την έκδοση των σχετικών αδειών. Στη συνέχεια παραχώρησε στο "Θεραπευτήριο Υγεία ΑΕ" τη σχετική μελέτη, βοηθώντας έτσι το νοσοκομείο να εκσυγχονιστεί και να συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.