Διεύθυνση: Πατριάρχου Ιωακείμ 38, Αθήνα
Tηλ.: 210 7251038
Fax.: 210 7295780
E-mail: headoffice@interpraxis.gr

 

Προμηθέας Gas

Τίτλος έργου:"Κτίριο γραφείων τns εταιρείας "ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS"".

Προϋπολογισμός Έργου:: Έναι εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ.

Περιγραφή:Συνολική επιφάνεια: 1.300 τ.μ.