Διεύθυνση: Πατριάρχου Ιωακείμ 38, Αθήνα
Tηλ.: 210 7251038
Fax.: 210 7295780
E-mail: headoffice@interpraxis.gr

 

Ξενοδοχείο & Καζίνο - Ρίο

Τίτλος έργου:"Ανακατασκευή ξενοδοχειακής μονάδας και καζίνο στο ξενοδοχείο "Ριο"".

Προϋπολογισμός Έργου: Έξι εκατομμύρια (6.000.000) ευρώ.

Περιγραφή:Ανακατασκευή ξενοδοχειακής μονάδας και καζίνο, συνολικής επιφάνειας 5.000 τ.μ.