Διεύθυνση: Πατριάρχου Ιωακείμ 38, Αθήνα
Tηλ.: 210 7251038
Fax.: 210 7295780
E-mail: headoffice@interpraxis.gr

 

Ανακατασκευή κτιρίου - Fablesound

Τίτλος έργου:"Ανακατασκευή κτιρίου - Fablesound S.A.".

Προϋπολογισμός Έργου:: Τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ.

Περιγραφή:". Ανακατασκευή παλαιού κτιρίου σε βιομηχανικό χώρο και χώρους γραφείων, συνολικής επιφάνειας 5.000 τ.μ., στη Ν. Φιλαδέλφεια.