Διεύθυνση: Πατριάρχου Ιωακείμ 38, Αθήνα
Tηλ.: 210 7251038
Fax.: 210 7295780
E-mail: headoffice@interpraxis.gr

 

Πρακτορείο διανομής τύπου Π.Ε.Α.Τ.

Τίτλος έργου:"Πρακτορείο διανομής Αθηναϊκού Τύπου (ΠΕΑΤ)".

Προϋπολογισμός Έργου:: Τρία εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (3.600.000) ευρώ.

Περιγραφή:Κτίρια βιοτεχνικών χώρων και γραφείων στην Ακαδημία Πλάτωνος, συνολικού εμβαδού: 7.200 τ.μ.