Διεύθυνση: Πατριάρχου Ιωακείμ 38, Αθήνα
Tηλ.: 210 7251038
Fax.: 210 7295780
E-mail: headoffice@interpraxis.gr

 

Κτίριο γραφείων Ι.Κ.Α.

Τίτλος έργου:"Κτίριο γραφείων για την μετεγκατάσταση διοικητικών υπηρεσιών του ΙΚΑ ".

Προϋπολογισμός Έργου:: Τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ.

Περιγραφή:Η "ΙΝΤΕΡΠΡΑΞΙΣ ΑΤΕΕ" ανέλαβε τη Μελέτη και την Κατασκευή κτιρίου γραφείων και καταστημάτων επί τns οδού Παπαδιαμαντοπούλου στα Ιλίσσια, συνολικού εμβαδού 6.000 τ.μ., στο οποίο στεγάζονται Διοικητικές Υπηρεσίες ίου ΙΚΑ.