Διεύθυνση: Πατριάρχου Ιωακείμ 38, Αθήνα
Tηλ.: 210 7251038
Fax.: 210 7295780
E-mail: headoffice@interpraxis.gr

 

Πρακτορείο διανομής τύπου "ΑΡΓΟΣ"

Τίτλος έργου:"Πρακτορείο Διανομής Τύπου "ΑΡΓΟΣ ΑΕ".

Προϋπολογισμός Έργου:: Ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ.

Περιγραφή:Ανακατασκευή παλαιού κτιρίου σε βιομηχανικό χώρο και χώρους γραφείων, επί της Ιεράς Οδού, συνολικής επιφάνειας 1.000 τ.μ.