Διεύθυνση: Πατριάρχου Ιωακείμ 38, Αθήνα
Tηλ.: 210 7251038
Fax.: 210 7295780
E-mail: headoffice@interpraxis.gr

     

 

ΙΝΤΕΡΠΡΑΞΙΣ ΑΕ

ΒΑΡΟΣ ΑΕ

ΚΥΨΕΛΗ ΑΤΕΤΕ

ΑΘΗΝΑΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2000 ΟΕ

ΓΟΥΒΙΑ ΑΤΕΤΕ

ΙΝΤΕΡΠΡΑΞΙΣ ΟΕ

ΑΝΕΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΕ

ΑΚΤΗ ΑΘΩΣ ΑΕ

ΠΑΛΑΙΡΟΣ ΑΕ

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΤΕ