Διεύθυνση: Πατριάρχου Ιωακείμ 38, Αθήνα
Tηλ.: 210 7251038
Fax.: 210 7295780
E-mail: headoffice@interpraxis.gr

 

Καπνοβιομηχανία ΕΘΝΟΣ - Κεράνης

Τίτλος έργου:"Ανακατασκευή κτιρίου στη Χαλκίδα, ιδιοκτησιας της καπνοβιομηχανίας "ΕΘΝΟΣ - Γ. Α. ΚΕΡΑΝΗΣ ΑΕ" και τη μετεγκατάσταση της καπνοβιομηχανίας σε αυτό".

Προϋπολογισμός Έργου: Δέκα (10) εκατομμύρια ευρώ.

Περιγραφή:Για την ανακατασκευή του κυρίου στη Χαλκίδα, ιδιοκτησίας της καπνοβιομηχανίας "ΕΘΝΟΣ - Γ. Α. ΚΕΡΑΝΗΣ ΑΕ" και τη δημιουργία βιομηχανικών χώρων και γραφείων, για τη μετεγκατάσταση της καπνοβιομηχανίας σε αυτούς, στη θέση Γλυφά - Κοινότητα Δροσιάς, Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ, η εταιρεία μας έχει αναλάβει το συντονισμό των ενεργειών όλων των εμπλεκομένων παραγόντων (Μελετητές -Εργολάβοι - Προμηθευτές).

Επίσης, εποπτεύει και συντονίζει όλες τις ενέργειες για την προετοιμασία των απαιτούμένων φακέλων και τον έλεγχο ως προς την πληρότητα τους, προκειμένου να κατατεθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες που εμπλέκονται για την καθ' όλα νόμιμη μετεγκατάσταση της Καπνοβιομηχανίας "ΚΕΡΑΝΗΣ" στις νέες εγκαταστάσεις στη Χαλκίδα. Επιπλέον, η "ΙΝΤΕΡΠΡΑΞΙΣ ΑΤΕΕ" ασκεί εποπτεία στην Τεχνική Επίβλεψη του Έργου.