Διεύθυνση: Πατριάρχου Ιωακείμ 38, Αθήνα
Tηλ.: 210 7251038
Fax.: 210 7295780
E-mail: headoffice@interpraxis.gr

 

Συνεδριακό κέντρο στη Λήμνο

Τίτλος έργου:"Συνεδριακό κέντρο 500 ατόμων ξενοδοχείου "Ακτή Μύρινα"(πρώην "Ελβέτικα") στη Λήμνο".

Προϋπολογισμός Έργου: Τρία (3) εκατομμύρια ευρώ.

Περιγραφή:Στο συγκεκριμένο έργο η εταιρεία συμμετείχε σε κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό 50% για την ανέγερση του Συνεδριακού Κέντρου και παράλληλα άσκησε τη Γενική Διεύθυνση Εκτέλεσης και Επίβλεψης του Έργου. Επιπλέον, άσκησε Διοίκηση Έργου, ενώ είχε παράλληλα το ρόλο του Συμβούλου για την μετεγκατάσταση των διοικητικών υπηρεσιών του κυρίου του Έργου, στα νέα γραφεία που ευρίσκονται στις εγκαταστάσεις του Συνεδριακού Κέντρου.