Διεύθυνση: Πατριάρχου Ιωακείμ 38, Αθήνα
Tηλ.: 210 7251038
Fax.: 210 7295780
E-mail: headoffice@interpraxis.gr

 

Αξιοποίηση έκτασης ιδιοκτησίας ομίλου Δάριγκ ΑΒΝΕ στη Χαλκίδα

Τίτλος έργου:"Αξιοποίηση έκτασης του ομίλου Ο.Δάριγκ & ΣΙΑ ΑΒΝΕ, 54.000 τ.μ. στην Χαλκίδα".

Προϋπολογισμός Έργου:Εξήντα (60) εκατομμύρια ευρώ.

Περιγραφή:Η εταιρεία μας ΊΝΤΕΡΠΡΑΞΙΣ ΑΤΕΕ" προχώρησε σε μελέτη αξιοποίησηε έκτασηε 54 στρεμμάτων, ιδιοκτησίαε του ομίλου ΔΑΡΙΓΚ, για την ανέγερση
συγκροτήματος που θα περιλαμβάνει κατοικίες - καταστήματα - γραφεία - αθλητικές εγκαταστάσεις - εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας - χώρους πρασίνου.

Εκτός της ανωτέρω μελέτης η εταιρεία "ΙΝΤΕΡΠΡΑΞΙΣ ΑΤΕΕ" διερεύνησε τις προϋποθέσεις αλλαγής χρήσης γης, τις τροποποιήσεις ρυμοτομικού σχεδίου και εκπόνησε πολεοδομική προμελέτη. Επίσης, η εταιρεία μας εκπόνησε προμελέτη οικιστικής ανάπτυξης.