Διεύθυνση: Πατριάρχου Ιωακείμ 38, Αθήνα
Tηλ.: 210 7251038
Fax.: 210 7295780
E-mail: headoffice@interpraxis.gr

 

Μαρίνα Αλίμου

Τίτλος έργου:"Μαρίνα Αλίμου".

Προϋπολογισμός Έργου:Πενήντα πέντε (55) εκατομμύρια ευρώ.

Περιγραφή:Η εταιρεία μας ανέλαβε για λογαριασμό διαγωνιζόμενης Κ/Ξ την ευθύνη της σύνταξης και της υποβολής του τεχνικού φακέλου στο διαγωνισμό που προκήρυξε η Ε.Τ.Α. για την εκμετάλλευση, με Συμβάσεις Παραχώρησης, της μαρίνας Αλίμου, με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 στην Αθήνα.