Διεύθυνση: Πατριάρχου Ιωακείμ 38, Αθήνα
Tηλ.: 210 7251038
Fax.: 210 7295780
E-mail: headoffice@interpraxis.gr

 

Συγκρότημα πολυτελών κατοικιών στη Μύκονο

Τίτλος έργου:"Πολυτελείς κατοικίες στον Άγιο Λάζαρο Μυκόνου με πισίνα και γκαράζ".

Προϋπολογισμός Έργου:Δέκα (10) εκατομμύρια ευρώ.

Περιγραφή:Η εταιρεία "ΙΝΤΕΡΠΡΑΞΙΣ ΑΤΕΕ" έχει αναλάβει τη Διοίκηση του Έργου και ασκεί εποπτεία για την άριστη και προσήκουσα παραλαβή των κατοικιών για λογαριασμό του κυρίου του έργου.  Στα πλαίσια των καθηκόντων της παραλαμβάνει τα τεχνικά έργα, ελέγχει τις πιστοποιήσεις, επιμετρήσεις, λογαριασμούς κλπ του Έργου, και παρεμβαίνει όπου και όποτε χρειάζεται, ενώ συντονίζει και συμμετέχει στις συναντήσεις εργασίας για λογαριασμό του κυρίου του έργου.