Διεύθυνση: Πατριάρχου Ιωακείμ 38, Αθήνα
Tηλ.: 210 7251038
Fax.: 210 7295780
E-mail: headoffice@interpraxis.gr

 

Λαγονήσι Grand Resort

Τίτλος έργου:"Τουριστική αξιοποίηση έκτασης του Ε.Ο.Τ 241,12 στρεμμάτων στην περιοχή Λαγονήσι Αττικής".

Προϋπολογισμός Έργου:Ενενήντα (90) εκατομμύρια ευρώ.

Περιγραφή:Η ανωτέρω έκταση έχει παραχωρηθεί για χρήση και εκμετάλλευση από τον ΕΟΤ στην ξενοδοχειακή και τουριστική εταιρεία "ΑΤΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΑΕ". Η ΙΝΤΕΡΠΡΑΞΙΣ ΑΤΕΕ" έχει αναλάβει τη γενική διεύθυνση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, δηλαδή το συντονισμό των ενεργειών όλων των παραγόντων του Έργου (μελετητών, κατασκευαστών, προμηθευτών) που εκτελείται υπό την Διοίκηση της. Το επενδυτικό σχέδιο το οποίο διευθύνεται από την εταιρεία μας αφορά στην κατασκευή νέου τουριστικού συγκροτήματος στη θέση του προϋπάρχοντος και στην ανακαίνιση της υφιστάμενης εγκατάστασης, καθώς και τη μετεγκατάσταση των διοικητικών υπηρεσιών του κυρίου του Έργου στο συγκρότημα αυτό.