Διεύθυνση: Πατριάρχου Ιωακείμ 38, Αθήνα
Tηλ.: 210 7251038
Fax.: 210 7295780
E-mail: headoffice@interpraxis.gr

 

Ξενοδοχιακή μονάδα στη Λήμνο

επιστροφή

Τίτλος έργου: "Μετατροπή παραδοσιακών κτισμάτων σε ξενοδοχιακή μονάδα στη Λήμνο"
(έργο σε εξέλιξη)

Προϋπολογισμός Έργου:

Περιγραφή: Η εταιρεία "ΙΝΤΕΡΠΡΑΞΙΣ ΑΤΕΕ" έχει αναλάβει τη Διοίκηση του Έργου και ασκεί εποπτεία για την άριστη και προσήκουσα παραλαβή των κατοικιών για λογαριασμό του κυρίου του έργου.  Στα πλαίσια των καθηκόντων της παραλαμβάνει τα τεχνικά έργα, ελέγχει τις πιστοποιήσεις, επιμετρήσεις, λογαριασμούς κλπ του Έργου, και παρεμβαίνει όπου και όποτε χρειάζεται, ενώ συντονίζει και συμμετέχει στις συναντήσεις εργασίας για λογαριασμό του κυρίου του έργου.