ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

 

 

Διεύθυνση: Πατριάρχου Ιωακείμ 38, Αθήνα
Tηλ.: 210 7251038
Fax.: 210 7295780
E-mail: headoffice@interpraxis.gr

     

 

Η εταιρεία "ΙΝΤΕΡΠPΑΞΙΣ ΑΤΕΕ" είναι Ανώνυμη Τεχνική Πληροφορική Εμπορική Εταιρεία και λειτουργεί με τη σημερινή νομική μορφή από το 1989.

Στίς δραστηριότητες της εταιρείας συμπεριλαμβάνονται:

1. Η εκπόνηση Μελετών κάθε φύσεως Τεχνικού Έργου.
2. Η Κατασκευή κάθε φύσεως Τεχνικού Έργου.
3. Η διενέργεια Επίβλεψης, Παραλαβής, Αξιολόγησης και Εκτίμησης κάθε φύσεως Τεχνικού Έργου.
4. Η Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου στην Οργάνωση και Υλοποίηση Αναπτυξιακών Τεχνικών Έργων και Έργων Παροχής Υπηρεσιών. (Οργάνωση, Χρονικός Προγραμματισμός, Συντονισμός και Τεχνική Υποστήριξη).
5. Η καθολική Διοίκηση Έργων και η Παροχή Υπηρεσιών Οργάνωσης, Συντονισμού και Τεχνικής Υποστήριξης σε Έργα Μετεγκατάστασης.
6. Η Εκτίμηση Ακινήτων και η Δραστηριοποίηση της εταιρείας στο Real Estate.


Τα γραφεία Αθηνών, όπου ευρίσκεται και η έδρα της εταιρείας στεγάζονται σε ιδιόκτητους χώρους, συνολικής επιφάνειας 600τ.μ., που αναπτύσσονται σε δύο ορόφους, στον Γ' και στον Δ', στο πολυόροφο μέγαρο γραφείων , στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ 38, στο Κολωνάκι.
Η εταιρεία διατηρεί επίσης γραφεία (εργοταξιακά και διοικητικά) σε μεγάλες πόλεις, όπως η θεσσαλονίκη, η Πάτρα και η Λαμία, ενώ έχει παραρτήματα στα νησιά Μύκονος, Λήμνος, Κέρκυρα και Κρήτη, όπου επίσης δραστηριοποιείται. Η εταιρεία σήμερα απασχολεί 34 άτομα προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων και πιο συγκεκριμένα:

10 Πολιτικούς Μηχανικούς
3 Αρχιτέκτονες Μηχανικούς
4 Η/Μ Μηχανικούς
2 Μηχανικούς Πληροφοριακών Συστημάτων
6 Διοικητικά Στελέχη
1 Οικονομολόγο
2 Νομικούς Συμβούλους
5 Εργοδηγούς
1 Κλητήρα

Επίσης, η εταιρεία διατηρεί σταθερές σχέσεις συνεργασίας με εξειδικευμένα γραφεία μελετών για:

Τοπογραφικές, Γεωτεχνικές, Ηλεκτρομηχανολογικές, Υδραυλικές, Στατικές, Αρχιτεκτονικές, Πολεοδομικές μελέτες, καθώς και με γραφεία Μελετών Αθλητικών Εγκαταστάσεων, Συγκοινωνιακών και Λιμενικών Έργων.


Από το 1998, η «ΙΝΤΕΡΠΡΑΞΙΣ ΑΤΕΕ» εφαρμόζοντας πιστά το δικό της Σύστημα Ποιότητας, εξασφαλίζει στους πελάτες της τις καλύτερες δυνατές συμβουλευτικές υπηρεσίες, ανάλογα με τις ανάγκες τους, υποστηρίζοντάς τους μέχρι την επίτευξη του τελικού αποτελέσματος.

Η εταιρεία στελεχώνεται συνεχώς από εκπαιδευμένο και τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό. Διαθέτει αξιόλογη εμπειρία στην ανάπτυξη και στην εφαρμογή διαχειριστικών συστημάτων ποιότητας (ISO 9000), περιβάλλοντος (ISO 14000/ Κανονισμό EMAS), υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων (OHSAS 18001), ενώ βρίσκεται υπό τη διαδικασία πιστοποίησης από διεθνή φορέα.